Courses

 
Jag anordnar kurser i akvarell för större och mindre grupper.
Några bilder från min senaste akvarellkurs. Lokalen är ett gammalt bageri som ligger på Berget i Nyadal. Vi var en liten grupp där vi kunde utveckla kontakter och ge varandra feedback i måleriet. Huset är placerat i skogen, men trots det i ett stadsplanerat område som har sitt ursprung från sågsverksperioden från början av 1900-talet. Det finns intressanta lämningar med ett gammalt träkapell, husgrunder och strökajer.
För information om mina mina kurser kan ni kontakta mig via mail.