Courses

Akvarellkurser 2020 
information om årets akvarellkurser kommer snart

Körningsgården 10 – 12 Maj 2019 

Körningsgården 20 – 22 September 2019

 
Körningsgården är ett gammalt pensionat med väl bevarad inredning och vackra glasverandor. Jag har hållit akvarellkurser här under många år.
Placeringen mitt i hjärtat av Världsarvet Höga Kusten erbjuder en fantastisk miljö som inspirerat många konstnärer.

  

www.korningsgarden.se

 

Bilder från en annan av mina akvarellkurser. Lokalen är ett gammalt bageri på Berget i Nyadal – en plats som ligger strax norr om Höga Kusten Bron. Vi var en liten grupp där vi kunde utveckla kontakter och ge varandra feedback i måleriet. Huset är placerat i skogen, men trots det i ett stadsplanerat område som har sitt ursprung från sågsverksperioden från början av 1900-talet. Det finns intressanta lämningar med ett gammalt träkapell, husgrunder och strökajer.